3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Read, listen and learn some new words how to say temperature.
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus par temperatūru!
 
Shutterstock_1444094105.jpg
temperature — [ˈtem.prə.tʃər] — temperatūra
 
boiling hot — [ˈbɔɪ.lɪŋ.hɒt] — ļoti karsts (temperatūra virs 30°C)
 
hot — [hɒt] — karsts (temperatūra ~20°C – 30°C)
 
warm — [wɔːm] — silts (temperatūra ~15°C – 20°C)
 
cool — [kuːl] — vēss (temperatūra ~10°C – 15°C)
 
chilly — [ˈtʃɪl.i] — drēgns (temperatūra ~5°C – 10°C)
 
cold — [kəʊld] — auksts (temperatūra ~0°C – 5°C)
 
freezing — [ˈfriː.zɪŋ] — ļoti auksts (temperatūra ~–5°C – 0°C)
 
freezing cold — [ˈfriː.zɪŋ.kəʊld] — ledaini auksts (temperatūra zem –5°C)
 
0°C (zero degrees Celsius) — [ˈzɪə.rəʊ.dɪˈɡriːzˈsel.si.əs] — nulle grādu pēc Celsija skalas
 
+10°C (degrees above zero) — [dɪˈɡriːz.əˈbʌvˈzɪə.rəʊ] — +10°C (temperatūra virs nulles)
or
+10°C (ten degrees Celsius) — [ten dɪˈɡriːz.ˈsel.si.əs] — plus desmit grādi

– 10°C (degrees below zero) — [dɪˈɡriːz.bɪˈləʊˈzɪə.rəʊ] — –10°C (temperatūra zem nulles)
or
–10°C (minus ten degrees Celsius) — [ˈmaɪ.nəs ten dɪˈɡriːz.ˈsel.si.əs] — mīnus desmit grādi
Piemērs:
After walking through the snow, my feet were freezing. — Manas kājas bija nosalušas pēc iešanas cauri sniegiem.