Teorija

Uzdevumi

1. Choosing translation. Weather – Tulkojuma izvēle. Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Writing the translation. Countries – Tulkojuma rakstīšana. Valstis

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Listening, choosing English translation. Weather – Klausīšanās un tulkošana angliski. Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Unscrambling the word. Countries – Vārda veidošana. Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Choosing the pronunciation. Weather – Izrunas izvēle. Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Writing English. Countries – Tulkojuma rakstīšana angliski. Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Dictation. Weather – Diktāts. Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Missing Vowels. Countries – Izlaisti patskaņi. Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Wordsearch. Weather – Burtu juceklis. Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Correcting Mistakes. Weather – Kļūdu labojums. Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: augsta

6
11. Question and Answer about Weather – Jautājums un atbilde par laikapstākļiem pēc parauga

Grūtības pakāpe: augsta

5
12. Reading. Myth and Truth about Weather – Mīti un patiesība par laikapstākļiem

Grūtības pakāpe: augsta

8
13. Describing picture. True of False – Attēla apraksts. Pareizi vai nepareizi

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Weather around the World – Laikapstākļi pasaulē

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Describing picture – Attēla apraksts

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Weather – Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Countries – Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

27

Materiāli skolotājiem