Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Comparison of Adjectives – Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes How to form comparisons of adjectives. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
2. Formating Rules for Comparative and Superlative – Īpašības vārda pārākā un vispārākā pakāpe How to form comparative and superlative. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
3. Comparison in the Sentences – Salīdzināšana teikumos Usage of comparison and superlative in the sentence. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
4. Must, Mustn't and Have to – Must, Mustn't un Have to lietojums Usage of Must, Mustn't and Have to. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the comparison – Salīdzināmās īpašības vārda pakāpes. Izvēles uzdevums 2. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct comparative and superlative for adjectives. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
2. Recognizing the comparison of adjectives – Īpašības vārdu pakāpes atpazīšana 2. izziņas līmenis zema 3 p. Dragging the correct verb. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Saskata sakarības starp darbības vārdiem un dotajiem vārdiem.
3. Choosing comparison in the sentence – Salīdzināmās pakāpes izvēle teikumā 2. izziņas līmenis zema 3 p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct form. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu, balstoties uz kontekstu.
4. Dragging the correct translation – Tulkojuma ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and dragging the correct translation from the given adjectives. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
5. Choose "than", "of" or "in" – "Than", "of" or "in" izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the sentences and choosing "than", "of" or "in". Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu.
6. Writing the missing information. The table – Iztrūkstošās informācijas aizpildīšana. Tabula 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the missing information. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.)
7. Listening. True or False – Klausīšanās. Pareizs vai nepareizs apgalvojums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Listening the text and choosing the correct answer. Atpazīst zināmus, vienkāršus vārdus to rakstveida formā; saklausa tekstā nepieciešamo informāciju.
8. Writing comparison in the sentence – Salīdzināmās pakāpes rakstīšana teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct form. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu, balstoties uz kontekstu.
9. Choosing Must or Mustn't – Must vai Mustn't izvēle 2. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct form: MUST or MUSTN'T. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
10. Writing MUST or MUSTN'T – MUST vai MUSTN'T ierakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing the correct form of MUST or MUSTN'T. Pabeidz vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
11. Finishing the sentence – Teikuma pabeigšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Choosing MUST / MUSTN'T and writing the verb in the correct form based on the given information in the picture. Raksta teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
12. Dragging Must or Have to – Must vai Have to ievilkšana 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dragging the correct form of "be going to" in the sentence. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un izvēlas vārdu, balstoties uz kontekstu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading and choosing the answer – Teksta lasīšana un atbildes izvēle Citi vidēja 3 p. Reading the text and answering the questions. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Writing missing forms – Trūkstošās īpašības vārda pakāpes Citi vidēja 4 p. Write the missing form of comparison – positive, comparative or superlative. Raksta īpašības vārda pakāpes, izmantojot apgūtos struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
3. Dragging the end of the sentence – Teikuma ievilkšana Citi augsta 4 p. Dragging the appropriate ending of the sentence according to the usage of MUST / MUSTN'T. Sagrupēt doto informāciju.
4. Choosing MUST, MUSTN'T, HAVE TO, DON'T HAVE TO, DOESN'T HAVE TO – Izvēles uzdevums Citi augsta 3 p. Usage of MUST, MUSTN'T, HAVE TO, DON'T HAVE TO, DOESN'T. Uzlabo valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Comparison of Adjectives 00:30:00 vidēja 18 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: salīdzināmās īpašības vārda pakāpes dažādās formās. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Must and Have to 00:35:00 vidēja 18 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: modālie darbības vārdi "must" un "have to" dažādās formās. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Comparison of Adjectives. Must or Have to III 00:40:00 augsta 27 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: salīdzināmās īpašības vārda pakāpes un modālie darbības vārdi: "must" un "have to" dažādās formās. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Comparison of Adjectives. Must or Have to IV 00:40:00 vidēja 26 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: salīdzināmās īpašības vārda pakāpes un modālie darbības vārdi: "must" un "have to" dažādās formās. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.