Read and learn about comparison of adjectives.
Lasi un mācies par īpašības vārdu salīdzināmām pakāpēm!
Svarīgi!
Atkārto 5. klasē latviešu valodā mācītās īpašības vārda pakāpes!
Lai pārbaudītu sevi, vari izpildīt uzdevumu!
Comparison of Adjectives
 
Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes lieto, lai salīdzinātu divas vai vairāk lietas, parādības, cilvēkus un dzīvniekus.
Ir trīs īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes:
  • pamata pakāpe (positive form);
  • pārākā pakāpe (comparative);
  • vispārākā pakāpe (superlative).
Pārāko pakāpi lieto salīdzinot 2 lietas. To veido, pievienojot īpašības vārdam galotni ER vai pirms īpašības vārda pievienojot vārdu MORE.
Piemērs:
fast (ātrs) — faster (ātrāks)
beautiful (skaists) — more beautiful (skaistāks)
Vispārāko pakāpi lieto salīdzinot 3 un vairāk lietas. To veido, pievienojot īpašības vārdam galotni -EST vai pirms īpašības vārda pievienojot vārdu MOST. Šo pakāpi lieto kopā ar noteikto artikulu THE.
Piemērs:
young (jauns) — younger (jaunāks) — the youngest (visjaunākais)
boring (garlaicīgs) — more boring (garlaicīgāks) — the most boring (visgarlaicīgākais)
Atsauce:
www.youtube.com, Carolina Lardo, Comparatives and Superlatives