Read and learn about comparative and superlative.
Lasi un mācies par pārāko un vispārāko pakāpi!
 
Comparative and Superlative
Īpašības vārda pārāko pakāpi:
  • lieto, lai salīdzinātu 2 lietas, vietas, dzīvniekus vai cilvēkus;
  • veido pievienojot galotni –ER .
Īpašības vārda vispārāko pakāpi:
  • lieto, lai salīdzinātu 3 vai vairākas lietas;
  • veido pievienojot galotni –EST.
Svarīgi!
Vispārāko pakāpi lieto kopā ar noteikto artikulu THE.
YCUZD_221012_4554_table_1.png