Read and learn about Must and Mustn't.
Lasi un mācies par modālajiem darbības vārdiem "Must, Mustn't"!
Svarīgi!
Atkārto 5. klasē latviešu valodā mācīto tēmu par "Vajadzības izteiksmi"!
Lai pārbaudītu sevi, vari izpildīt uzdevumu!
Must or Mustn't
Apgalvojuma teikumā modālais darbības vārds MUST izsaka pienākumu vai nepieciešamību. Tas tiek tulkots kā vajadzības izteiksme latviešu valodā, liekot jā- pirms darbības vārda.
Svarīgi!
MUST lieto, kad runātājs pats izlemj, ka to ir nepieciešams darīt; iekšēja vajadzība.
Piemērs:
I must make my bed. – Man saklāj sava gulta.
must call my sister. – Man piezvana māsai.
Apgalvojuma teikums
 
MUST + darbības vārds nenoteiksmē bez "to"
must_4.png
Nolieguma forma MUSTN'T (MUST + NOT) izsaka aizliegumu. Latviešu valodā to izsaka, lietojot vārdu "nedrīkst".
Piemērs:
You mustn't walk on the grass. – Tu nedrīksti staigāt pa zālāju.
You mustn't eat in the class. – Tu nedrīksti ēst stundas laikā.
Nolieguma teikums
 
MUSTN'T + darbības vārds nenoteiksmē bez "to"
mustnt.png
Jautājumi
 
MUST + teikuma priekšmets + darbības vārds nenoteiksmē bez "to"
must_jaut_10.png
Īsās atbildes
must_isas_atbildes.jpg
Lai gan apgalvojuma teikumā modālais darbības vārds HAVE TO / HAS TO arī izsaka pienākumu vai nepieciešamību tāpat kā MUST, bet tam ir arī cita nozīme un pielietojums.
HAVE TO / HAS TO lieto, kad ārējs faktors nosaka (cilvēki, likumi), ka kaut ko vajag vai ir nepieciešams izdarīt.
Piemērs:
I have to tidy my room. (Mum told me that.) – Man vajag sakārtot istabu. (Mamma man to teica.)
must tidy my room. (I decided that.) – Man sakārto sava istaba. (Es to izlēmu..)
DON'T HAVE TO / DOESN'T HAVE TO lieto, kad kaut kas ir nepieciešams darīt, bet, ja grib, var arī darīt. Tas nav aizliegums.
Piemērs:
You mustn't run. – Tu nedrīksti skriet. (tas ir aizliegums, to nedrīkst darīt)
You don't have to run. – Tev nevajag skriet. (nav nepieciešams to darīt, bet, ja grib, var to darīt)
YCUZD_221012_4554_table.png