Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Past Simple (Irregular Verbs) – Vienkāršā pagātne (Neregulārie darbības vārdi) How to form Past Simple using irregular verbs. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
2. Usage of Past Simple – Vienkāršās pagātnes lietojums Usage of Past Simple. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
3. Pronunciation of Regular Verbs in Past Simple – Regulāro darbības vārdu izruna vienkāršajā pagātnē Pronunciation of Regular Verbs in Past Simple. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
4. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the verb in the past – Darbības vārda pagātnē izvēle 2. izziņas līmenis zema 2p. Reading the ordinal number in Latvian and choosing the correct translation. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
2. Listening and dragging the translation – Klausīšanās un tulkojuma ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and dragging the correct translation from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Dragging regular and irregular verbs – Regulāru un neregulāru darbības vārdu ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Dragging and sorting the words in the table. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
4. Choosing the pronunciation for regular verbs – Izrunas izvēle regulāriem darbības vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Choosing the correct pronunciation for regular verbs in Past Simple. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
5. Recognizing the verb and signal word – Darbības vārda un signālvārda atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Recognizing the signal word and verb in the sentence in Past Simple. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem). =VS.6.1.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
6. Reading and choosing verbs in the past – Darbības vārdu izvēle no teksta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reading the sentence and choosing the correct form of the verb in Past Simple. Izsecina vārda nozīmi no vārda daļām. (VS.6.3.1.4.) Atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, izsecina vārdu nozīmi tekstā).
7. Writing affirmative sentences – Apgalvojuma teikumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Writing affirmative sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido apgalvojuma teikumus. Raksta par pagātnes notikumiem, lietojot iegaumētas darbības vārda neregulārās formas: vienkāršā pagātne.
8. Writing interrogative sentences – Jautājumu veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Writing interrogative sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido jautājuma teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
9. Writing negative sentences – Nolieguma veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Writing negative sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido nolieguma teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
10. Writing questions and short answers. The table – Jautājumu un īso atbilžu veidošana. Tabula 3. izziņas līmenis augsta 4p. Writing interrogative sentences in Past Simple and choosing short answers. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido jautājuma teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
11. Watching the video: choosing short answers – Video: īso atbilžu izvēle 3. izziņas līmenis augsta 2p. Choosing the correct answer based on the information in the video in Past Simple. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
12. Writing past sentences in the text – Vienkāršā pagātne tekstā 3. izziņas līmenis augsta 6p. Writing past sentences in the text. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido apgalvojuma teikumus. Raksta par pagātnes notikumiem, lietojot iegaumētas darbības vārda neregulārās formas: vienkāršā pagātne.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Recognizing pronunciation for regular verbs – Galotnes izrunas atpazīšana Citi vidēja 3p. Recognizing pronunciation for regular verbs. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
2. Writing forms of the verb in Past Simple – Darbības vārda formu rakstīšana vienkāršajā pagātnē Citi vidēja 4p. Writing forms of irregular verbs in Past Simple. Raksta iegaumētas darbības vārda neregulārās formas: vienkāršā pagātne.
3. Correcting mistakes. Irregular verbs – Kļūdu labojums. Neregulārie darbības vārdi Citi vidēja 6p. Spelling and writing of the words regarding "Past Simple". Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
4. Writing missing sentences in Past Simple – Iztrūkstošo teikumu veidošana vienkāršajā pagātnē Citi augsta 4p. Writing missing sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Past Simple I 00:30:00 vidēja 17p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Past Simple II 00:30:00 vidēja 16p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Past Simple III 00:40:00 augsta 29p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Past Simple IV 00:40:00 vidēja 33p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.