Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Past Simple (Irregular Verbs) – Vienkāršā pagātne (Neregulārie darbības vārdi) How to form Past Simple using irregular verbs. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
2. Usage of Past Simple – Vienkāršās pagātnes lietojums Usage of Past Simple. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
3. Pronunciation of Regular Verbs in Past Simple – Regulāro darbības vārdu izruna vienkāršajā pagātnē Pronunciation of Regular Verbs in Past Simple. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
4. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the verb in the past – Darbības vārda pagātnē izvēle 2. izziņas līmenis zema 2 p. Reading the ordinal number in Latvian and choosing the correct translation. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
2. Listening and dragging the translation – Klausīšanās un tulkojuma ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and dragging the correct translation from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Dragging regular and irregular verbs – Regulāru un neregulāru darbības vārdu ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Dragging and sorting the words in the table. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
4. Choosing the pronunciation for regular verbs – Izrunas izvēle regulāriem darbības vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the correct pronunciation for regular verbs in Past Simple. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
5. Recognizing the verb and signal word – Darbības vārda un signālvārda atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Recognizing the signal word and verb in the sentence in Past Simple. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem). =VS.6.1.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
6. Reading and choosing verbs in the past – Darbības vārdu izvēle no teksta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the sentence and choosing the correct form of the verb in Past Simple. Izsecina vārda nozīmi no vārda daļām. (VS.6.3.1.4.) Atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, izsecina vārdu nozīmi tekstā).
7. Writing affirmative sentences – Apgalvojuma teikumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Writing affirmative sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido apgalvojuma teikumus. Raksta par pagātnes notikumiem, lietojot iegaumētas darbības vārda neregulārās formas: vienkāršā pagātne.
8. Writing interrogative sentences – Jautājumu veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing interrogative sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido jautājuma teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
9. Writing negative sentences – Nolieguma veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Writing negative sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido nolieguma teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
10. Writing questions and short answers. The table – Jautājumu un īso atbilžu veidošana. Tabula 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing interrogative sentences in Past Simple and choosing short answers. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido jautājuma teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
11. Watching the video: choosing short answers – Video: īso atbilžu izvēle 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Choosing the correct answer based on the information in the video in Past Simple. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
12. Writing past sentences in the text – Vienkāršā pagātne tekstā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Writing past sentences in the text. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido apgalvojuma teikumus. Raksta par pagātnes notikumiem, lietojot iegaumētas darbības vārda neregulārās formas: vienkāršā pagātne.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Recognizing pronunciation for regular verbs – Galotnes izrunas atpazīšana Citi vidēja 3 p. Recognizing pronunciation for regular verbs. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
2. Writing forms of the verb in Past Simple – Darbības vārda formu rakstīšana vienkāršajā pagātnē Citi vidēja 4 p. Writing forms of irregular verbs in Past Simple. Raksta iegaumētas darbības vārda neregulārās formas: vienkāršā pagātne.
3. Correcting mistakes. Irregular verbs – Kļūdu labojums. Neregulārie darbības vārdi Citi vidēja 6 p. Spelling and writing of the words regarding "Past Simple". Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
4. Writing missing sentences in Past Simple – Iztrūkstošo teikumu veidošana vienkāršajā pagātnē Citi augsta 4 p. Writing missing sentences in Past Simple. Saskata sakarības starp darbības vārdiem nenoteiksmē un pagātnē; veido teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Past Simple I 00:30:00 vidēja 17 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Past Simple II 00:30:00 vidēja 16 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Past Simple III 00:40:00 augsta 29 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Past Simple IV 00:40:00 vidēja 33 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes caur sekojošu gramatisku tēmu: vienkāršā pagātne. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.