Read and learn about Past Simple pronunciation for regular verbs.
Lasi un mācies par vienkāršās pagātnes izrunu regulārajiem darbības vārdiem!
 
Pronunciation of Regular Verbs
Regulārajiem darbības vārdiem vienkāršajā pagātnē pievieno galotni -ED.
Pastāv trīs veidi, kā šo galotni izrunā:
  • Ja darbības vārds beidzas ar burtiem "b, g, l, m, n, r, v, wyz", tad vārda galotni -ED izrunā kā [d].
call – called [kɔːld]
open – opened [ˈəʊ.pənd]
play – played [pleɪd]
 
  • Ja darbības vārds beidzas ar burtiem "p, k, s, f, x, h", tad vārda galotni -ED izrunā kā [t].
jump – jumped [dʒʌmpt]
kiss – kissed [kɪst]
watch – watched [wɒtʃt]
 
  • Ja darbības vārds beidzas ar burtiem "t, d", tad vārda galotni -ED izrunā kā [id].
need – needed [niːdid]
wait – waited [weɪtid]
want – wanted [wɒntid]
 
Atsauce:
www.youtube.com, Sanook English ESL Activities, Past Simple tense - regular verbs. Sound of -ed words, 3 sounds of -ed rules. ESL teachers videos