Read and learn when to use Past Simple.
Lasi un mācies, kad lietot vienkāršo pagātni!
 
Usage of Past Simple
Vienkāršo pagātni lieto:
  • stāstījumā, kur darbības seko cita citai.
Peter woke up, went to his bathroom, washed his face and brushed his teeth. – Pēteris pamodās, devās uz savu vannas istabu, nomazgāja seju un iztīrīja zobus.
 
Shutterstock_2103877226_wake up_pamosties.jpg
 
  • lai izteiktu pabeigtu darbību pagātnē.
My friend saw paintings in the museum yesterday. – Mans draugs redzēja gleznas muzejā vakar.
 
Shutterstock_722977594_art gallery_mākslas muzejs.jpg
 
  • stāstot cilvēku biogrāfiju, kas vairs nav dzīvi.
Mozart came from a good family. His father's name was Leopold. His mother's name was Anna Maria. He also had one sister. – Mocarts nāca no labas ģimenes. Viņa tēva vārds bija Leopolds. Viņa mātes vārds bija Anna Marija. Viņam arī bija viena māsa.
 
Photo Oz Shutterstock_Mozart_Mocarts.jpg
Angļu valodā ir vārdi un frāzes, kas norāda, kādu konkrētu laiku lietot dotajā teikumā.
Šos vārdus sauc par signālvārdiem jeb "signal words". Tabulā ir minēti visbiežāk lietotie signālvārdi vienkāršajā pagātnē.
 
Signālvārds
Piemērs
yesterday – vakar
My mum was at work yesterday.
Mana mamma bija darbā vakar.
the day before yesterday – aizvakar
Susan was in the Zoo the day before yesterday.
Sjūzana bija zoodārzā aizvakar.
ago – atpakaļ, pirms
The cat was in the yard some minutes ago.
Kaķis bija uz pagalmā dažas minūtes atpakaļ.
last – pagājušā, pagājušais
My relatives were in Paris last month.
Mani radinieki bija Parīzē pagājušajā mēnesī.
in – lieto ar gadskaitļiem, mēnešu nosaukumiem
Andrew was six years old in 1998.
Andrejs bija sešus gads vecs 1998.gadā.
Atsauce:
www.youtube.com, GoEnglish, [Example sentences] How to use the Past Simple Tense in English
Mocarts - Photo Oz / Shutterstock.com