3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Recognizing pronunciation for regular verbs – Galotnes izrunas atpazīšana 3 p.
2. Writing forms of the verb in Past Simple – Darbības vārda formu rakstīšana vienkāršajā pagātnē 4 p.
3. Writing affirmative sentences – Apgalvojuma teikumu veidošana 2 p.
4. Writing questions and short answers in Past Simple – Jautājumu un īso atbilžu veidošana. Tabula 4 p.
5. Listening and dragging the translation – Klausīšanās un tulkojuma ievilkšana 3 p.