Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nature objects – Dabas objekti Nature vocabulary: bush, field, forest, hill, mountain, lake, land, meadow, path, pond, rainbow, river, tree, village. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. In the countryside – Laukos Countryside vocabulary: barn. countryside, cottage, farm, farmer, garden, cowshed, harvest, hay, haystack, hen house, stable, well, greenhouse. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Farm animals – Mājdzīvnieki Vocabulary "Farm Animals": bull, calf, cow, duck, donkey, goat, goose, hen, horse, kitten, lamb, mouse, pig, piglet, puppy, rabbit, cock, rooster, sheep. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Things to do in the countryside – Ko darīt laukos The most used phrases regarding activities and things to do in the countryside. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing the translation. Nature – Klausīšanās un tulkojuma izvēle. Daba 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct given translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
2. Recognizing the picture and writing the word. Nature – Attēla atpazīšana un vārda ierakstīšana. Daba 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Recognizing the word and writing it with the correct spelling. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Dragging the correct picture. Countryside – Vārda ievilkšana. Lauki 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening and ragging the correct picture-word. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Dictation. Countryside – Diktāts. Lauki 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening and writing the word you hear with the correct spelling. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
5. Listening and choosing the written word. Farm Animals – Klausīšanās un vārda izvēle. Mājdzīvnieki 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct word in English. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
6. Recognizing the word in the picture. Farm animals – Attēla atpazīšana. Mājdzīvnieki 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the word for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
7. What animal it is. Farm animals – Kas tas par dzīvnieku. Mājdzīvnieki 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading, guesing and writing the name of the animal. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto dotos tekstus, analizē tos, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju/atbild; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
8. Listening and choosing the translation. Activities – Klausīšanās un tulkojuma izvēle. Darbības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar dotajiem apgalvojumiem.
9. Dragging the correct translation. Activities – Tulkojuma ievilkšana. Darbības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and dragging the correct translation from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
10. Reading and choosing the answer – Teksta lasīšana un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reading the text about life in the countryside. Answering the questions. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
11. Reading the text and choosing the answer. True or false – Teksta lasīšana un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reading the text about the countryside and choosing the correct answer. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, izvēloties pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Correcting mistakes. Spelling. Nature objects – Kļūdu labojums. Vārdu pareizrakstība. Daba Citi augsta 6 p. Spelling and writing of the words regarding "Nature Objects". Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
2. Putting the letters into the correct order. Countryside – Vārda izveidošana. Lauki Citi vidēja 4 p. Putting the letters in correct order, making the words or phrases. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
3. Dictation. Farm animals – Diktāts. Mājdzīvnieli Citi augsta 4 p. Listening and writing the word you hear with the correct spelling. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
4. Writing the translation. Nature – Tulkojuma rakstīšana. Daba Citi vidēja 2 p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. In the Countryde I 00:20:00 zema 11 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās un lasīšanas prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Dzimšanas diena: dabas objekti, dzīvnieki, vietas un nodarbošanās laukos". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu, parādot savu izpratni.
2. In the Countryside II 00:30:00 vidēja 14 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Lauki: dabas objekti, dzīvnieki, vietas un nodarbošanās laukos". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu, parādot savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. In the Countryside III 00:40:00 augsta 26 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Dzimšanas diena: dabas objekti, dzīvnieki, vietas un nodarbošanās laukos". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu un spējas analizēt doto teksta informāciju.
2. In the Countryside IV 00:40:00 vidēja 22 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Dzimšanas diena: dabas objekti, dzīvnieki, vietas un nodarbošanās laukos". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu un spējas analizēt doto teksta informāciju.