Learn the new words and repeat the previous ones.
Mācies jaunos un atkārto zināmos vārdiņus!
  
Farm Animals
Svarīgi!
Atkārto vārdus par tēmu "My Pets and Animals"!
farm animals – [fɑːmˈæn.ɪ.məls] – mājdzīvnieki
Shutterstock_524889238_bull_bullis.jpg
bull – [bʊl] – bullis
shutterstock_1100851319.jpg
calf – [kɑːf] – teļš
shutterstock_1497503726.jpg
cow – [kaʊ] – govs
shutterstock_1710007546.jpg
duck – [dʌk] – pīle
shutterstock_366324233.jpg
donkey – [ˈdɒŋ.ki] – ēzelis
shutterstock_2975167.jpg
goat – [ɡəʊt] – kaza
shutterstock_115614316.jpg
goose – [ɡuːs] – zoss
Shutterstock_151155842_hen_vista.jpg
hen – [hen] – vista
Shutterstock_103843142_horse_zirgs.jpg
horse – [hɔːs] – zirgs
shutterstock_378348694.jpg
kitten – [ˈkɪt.ən] – kaķēns
shutterstock_1658284957.jpg
lamb – [læm] – jērs
shutterstock_1584572269.jpg
mouse – [maʊs] – pele
shutterstock_1814789429.jpg
pig – [pɪɡ] – cūka
shutterstock_301031825.jpg
piglet – [ˈpɪɡ.lət] – sivēns
Shutterstock_62095360_puppy_kucēns.jpg
puppy – [ˈpʌp.i] – kucēns
shutterstock_278238545.jpg
rabbit – [ˈræb.ɪt] – trusis
Shutterstock_217620031_cock rooster_gailis.jpg
cock – [kɒk] – gailis, putna tēviņš  (*Bristish English)
rooster – [ˈruː.stər] – gailis (*American English)
Shutterstock_137864651_sheep_aita.jpg
sheep – [ʃiːp] – aita