publicēts:

Jaunums vecākiem - statistika par bērna rezultātiem

Vecākiem portālā ir pieejama jauna statistika par skolēnu rezultātiem un mācībām atvēlēto laiku. Tagad vecāks ātri var iegūt informāciju par to, ko, kad un cik labi bērns ir mācījies.

publicēts:

Vēlam patriotisku Lāčplēša dienu!

No sirds sveicam Uzdevumi.lv lietotājus drosmīgo latviešu svētkos - Lāčplēša dienā! Aicinām ar lepnumu un bijību atcerēties mūsu tautas varoņus, kas izcīnījuši un nosargājuši Latvijas brīvību! 

publicēts:

Jauna sadaļa vecākiem - "Mani bērni"

Zinām, cik svarīgi Jums ir būt informētiem par sava bērna atzīmēm un progresu skolā, tāpēc, lai Jums atvieglotu bērna Uzdevumi.lv rezultātu apskati un analīzi, ir izveidota jauna sadaļa "Mani bērni".