Latviešu tauta nenoliedzami var lepoties ar saviem priekštečiem un viņu neatlaidību un nesavtību cīņā par tēvzemes neatkarību, nežēlojot savas dzīvības augstāka mērķa vārdā. Pateicoties patriotisko jūtu vadītiem latviešiem, kopš 1918.gada 18.novembra mums ir sava brīvā zeme, ko lepni dēvēt par Latviju un ko cieši sargāt nodošanai nākamajām paaudzēm.


Sveicam jūs, dārgie lietotāji, Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā!
 

Saules mūžu Latvijai un latviešiem vēlot,
Uzdevumi.lv

publicēts: