Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
427
Skolotāji
Skolotāji
39
Klases
Klases
22

Par izglītības iestādi

Rūjienas vidusskola ir Rūjienas novada pašvaldības dibināta un tās padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno Vispārējās pamatizglītības, Vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.

Mājaslapa: http://www.rujienasvidusskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.