Teorija

Uzdevumi

1. Demokrātijas krīzes cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Demokrātijas krīzes cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Krīzes "ārējie faktori"

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. 1934. gada 15. maija apvērsums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. 1934. gada 15. maija apvērsums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Apvērsuma sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Satversmes reforma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Iekšpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Latvijas armija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Aizsargi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Rūpniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Rūpniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Lauksaimniecība un celtniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Izglītība un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Demokrātijas sairuma cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. 15. maija apvērsums

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Iekšpolitika un ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Militārā struktūra

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
5. Tautsaimniecība un sociālā sfēra

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
6. Kultūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli