Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Rūpniecība 2♦
2. Rūpniecība 2♦
3. Lauksaimniecība un celtniecība 2♦
4. Sociālā sfēra 1♦
5. Tautsaimniecība 1♦