Teorija

Uzdevumi

1. Satversme un Satversmes sapulce

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Satversme un Satversmes sapulce

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Latvijas prezidenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Saeima

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Tiesu vara

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Politiskās partijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Partiju politiskie uzskati

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Vēlēšanu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Nacionālās minoritātes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. LR valdības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Ministru prezidenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Latvijas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Latvijas ārpolitikas pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Finanšu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Saimniecības atjaunošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Valsts saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Lauksaimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Kultūras fonds

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Mūzika un teātris

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Tēlniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Grāmatniecība un prese

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
22. Ievērojami cilvēki kultūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Satversme

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Politika

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Politiskās partijas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Vēlēšanu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. LR valdību darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
6. Latvijas Republikas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. Ekonomika un finanses

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
8. Saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
9. Kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
10. Izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli