Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Baltijas valstu izolācija Baltijas valstu izolācija pēc I pasaules kara un Eiropas lielvalstu attiecības (PSRS un Vācijas vienošanās).
2. PSRS spiediens uz Baltijas valstīm PSRS spiediens uz Baltijas valstīm - "savstarpējās palīdzības līgumi".
3. PSRS okupē Latviju PSRS okupē Latviju. Pārmaiņas Latvijā pēc PSRS okupācijas. Latvijas inkorporācija PSRS.
4. PSRS terors PSRS terors pret latviešu tautu (deportācijas; GULAG; "Baigais gads").
5. Vācu okupācijas varā Latvijā Vācu okupācijas varā Latvijā (Ostlande).
6. Vācu okupācijas vara Latvijā Vācu okupācijas vara Latvijā (Vācu varas organizācija Latvijā; represijas; Vācu režīma ekonomiskā politika).
7. Latviešu karavīri Latviešu karavīri Sarkanajā armijā un vācu armijā.
8. Latvijas tautas pretestība Latvijas tautas pretestība okupācijai (nacionālās pretestības kustības).
9. II pasaules kara noslēgums Otrā pasaules kara noslēgums un PSRS uzvara Otrajā pasaules karā.
10. Noderīgi Noderīgi interneta resursi par vikingu laikmetu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltijas valstu izolācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Baltijas valstu izolācija
2. PSRS un Baltijas valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS spiediens uz Baltijas valstīm („savstarpējās palīdzības līgumi”).
3. PSRS okupē Latviju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārmaiņas Latvijā pēc PSRS okupācijas.
4. PSRS okupē Latviju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. PSRS okupē Latviju (PSRS Sarkanās armijas karogs; PSRS un LR politiķi).
5. PSRS terors 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS terors pret latviešu tautu (represijas; "baigais gads").
6. PSRS terors 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS terors pret latviešu tautu (vēlēšanas; tautsaimniecība; kultūras dzīve).
7. Ostlande 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācijas okupācijas iestāžu izveidota militārās un civilās pārvaldes struktūra - Ostlande jeb Austrumzeme.
8. Vācu okupācijas vara 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācu okupācijas vara Latvijā (ģenerālplāns "Ost").
9. Vācu varas organizācija Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācu varas organizācija Latvijā, kad tā tika iekļauta Ostlandes sastāvā.
10. Represijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nacistu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem.
11. Nacisti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nacisti (Viktors Arājs; Hinrihs Loze; Heinrihs Himlers).
12. Latvieši Sarkanajā armijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvijas armijas likvidēšana. Latvieši Sarkanajā armijā.
13. Latvieši vācu armijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvieši vāciešu armijā (Latviešu SS brīvprātīgo leģions).
14. Nacionālās pretestības kustības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nacionālās pretestības kustības (Latvijas Centrālā Padome; kurelieši; Rubeņa atsevišķais bataljons).
15. Pretestības kustību vadītāji 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nacionālo pretestības kustību organizētāji/vadītāji (kapteinis Kristaps Upelnieks; ģenerālis Jānis Kurelis; leitnants Roberts Rubenis).
16. II pasaules kara noslēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules kara noslēgums ("Kurzemes katls"; LNK).
17. Latvija II pasaules karā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. II pasaules karš un notikumi Latvijā kara laikā.
18. Latvija II pasaules karā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. II pasaules karš un notikumi Latvijā kara laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS spiediens uz Baltijas valstīm 00:00:00 vidēja 8p. Baltijas valstu izcolācija un PSRS spiediens uz Baltijas valstīm.
2. PSRS veiktā okupācija un terors 00:00:00 vidēja 11p. Latvijas okupācija un PSRS realizētais terors pret iedzīvotājiem.
3. Vācu okupācijas varā Latvijā 00:00:00 vidēja 11p. Vācu okupācijas vara Latvijā (Ostlande; Vācu varas organizācija Latvijā; represijas; Vācu režīma ekonomiskā politika)
4. Latviešu karavīri 00:00:00 vidēja 6p. Latviešu karavīri Sarkanajā armijā un vācu armijā.
5. Latvijas tautas pretestība un nokļūšana PSRS okupācijas varā 00:00:00 vidēja 8p. Latvijas tautas pretestība okupācijai un PSRS uzvara Otrajā pasaules karā.