Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Baltijas valstu izolācija Baltijas valstu izolācija pēc I pasaules kara un Eiropas lielvalstu attiecības (PSRS un Vācijas vienošanās).
2. PSRS spiediens uz Baltijas valstīm PSRS spiediens uz Baltijas valstīm - "savstarpējās palīdzības līgumi".
3. PSRS okupē Latviju PSRS okupē Latviju. Pārmaiņas Latvijā pēc PSRS okupācijas. Latvijas inkorporācija PSRS.
4. PSRS terors PSRS terors pret latviešu tautu (deportācijas; GULAG; "Baigais gads").
5. Vācu okupācijas varā Latvijā Vācu okupācijas varā Latvijā (Ostlande).
6. Vācu okupācijas vara Latvijā Vācu okupācijas vara Latvijā (Vācu varas organizācija Latvijā; represijas; Vācu režīma ekonomiskā politika).
7. Latviešu karavīri Latviešu karavīri Sarkanajā armijā un vācu armijā.
8. Latvijas tautas pretestība Latvijas tautas pretestība okupācijai (nacionālās pretestības kustības).
9. II pasaules kara noslēgums Otrā pasaules kara noslēgums un PSRS uzvara Otrajā pasaules karā.
10. Noderīgi Noderīgi interneta resursi par vikingu laikmetu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltijas valstu izolācija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Baltijas valstu izolācija
2. PSRS un Baltijas valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ PSRS spiediens uz Baltijas valstīm („savstarpējās palīdzības līgumi”).
3. PSRS okupē Latviju 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pārmaiņas Latvijā pēc PSRS okupācijas.
4. PSRS okupē Latviju 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ PSRS okupē Latviju (PSRS Sarkanās armijas karogs; PSRS un LR politiķi).
5. PSRS terors 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ PSRS terors pret latviešu tautu (represijas; "baigais gads").
6. PSRS terors 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ PSRS terors pret latviešu tautu (vēlēšanas; tautsaimniecība; kultūras dzīve).
7. Ostlande 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vācijas okupācijas iestāžu izveidota militārās un civilās pārvaldes struktūra - Ostlande jeb Austrumzeme.
8. Vācu okupācijas vara 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vācu okupācijas vara Latvijā (ģenerālplāns "Ost").
9. Vācu varas organizācija Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vācu varas organizācija Latvijā, kad tā tika iekļauta Ostlandes sastāvā.
10. Represijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nacistu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem.
11. Nacisti 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nacisti (Viktors Arājs; Hinrihs Loze; Heinrihs Himlers).
12. Latvieši Sarkanajā armijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Latvijas armijas likvidēšana. Latvieši Sarkanajā armijā.
13. Latvieši vācu armijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Latvieši vāciešu armijā (Latviešu SS brīvprātīgo leģions).
14. Nacionālās pretestības kustības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nacionālās pretestības kustības (Latvijas Centrālā Padome; kurelieši; Rubeņa atsevišķais bataljons).
15. Pretestības kustību vadītāji 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nacionālo pretestības kustību organizētāji/vadītāji (kapteinis Kristaps Upelnieks; ģenerālis Jānis Kurelis; leitnants Roberts Rubenis).
16. II pasaules kara noslēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules kara noslēgums ("Kurzemes katls"; LNK).
17. Latvija II pasaules karā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ II pasaules karš un notikumi Latvijā kara laikā.
18. Latvija II pasaules karā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ II pasaules karš un notikumi Latvijā kara laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS spiediens uz Baltijas valstīm 00:00:00 vidēja 8♦ Baltijas valstu izcolācija un PSRS spiediens uz Baltijas valstīm.
2. PSRS veiktā okupācija un terors 00:00:00 vidēja 11♦ Latvijas okupācija un PSRS realizētais terors pret iedzīvotājiem.
3. Vācu okupācijas varā Latvijā 00:00:00 vidēja 11♦ Vācu okupācijas vara Latvijā (Ostlande; Vācu varas organizācija Latvijā; represijas; Vācu režīma ekonomiskā politika)
4. Latviešu karavīri 00:00:00 vidēja 6♦ Latviešu karavīri Sarkanajā armijā un vācu armijā.
5. Latvijas tautas pretestība un nokļūšana PSRS okupācijas varā 00:00:00 vidēja 8♦ Latvijas tautas pretestība okupācijai un PSRS uzvara Otrajā pasaules karā.