Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. PSRS okupē Latviju 2♦
2. PSRS okupē Latviju 1♦
3. PSRS okupē Latviju 1♦
4. Latvijas inkorporācija PSRS 1♦
5. PSRS terors 2♦
6. PSRS terors 2♦
7. Deportācijas 1♦
8. Tautsaimniecība pēc okupācijas 1♦