Teorija

Uzdevumi

1. Baltijas valstu izolācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. PSRS un Baltijas valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. PSRS okupē Latviju

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. PSRS okupē Latviju

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. PSRS terors

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. PSRS terors

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Ostlande

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Vācu okupācijas vara

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Vācu varas organizācija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Represijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Nacisti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Latvieši Sarkanajā armijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Latvieši vācu armijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Nacionālās pretestības kustības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Pretestības kustību vadītāji

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. II pasaules kara noslēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Latvija II pasaules karā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
18. Latvija II pasaules karā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. PSRS spiediens uz Baltijas valstīm

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. PSRS veiktā okupācija un terors

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
3. Vācu okupācijas varā Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
4. Latviešu karavīri

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. Latvijas tautas pretestība un nokļūšana PSRS okupācijas varā

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli