Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Ostlande 2♦
2. Vācu okupācijas vara 2♦
3. Vācu varas organizācija Latvijā 2♦
4. Represijas 2♦
5. Nacisti 1♦
6. Vācu okupācijas vara Latvijā 1♦
7. Nacistu ekonomiskā politika 1♦