Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir matemātiskā loģika?
2. Empīriskie un induktīvie spriedumi
3. Deduktīvie spriedumi
4. Vispārīgi un atsevišķi izteikumi
5. Īpašības un pazīmes
6. Jēdzienu definēšana, raksturīgākās kļūdas
7. Izteikumi, kurus veido ar "ne", "un", "vai", "ja, tad", "ir tad un tikai tad, ja"
8. Aksiomas, to nozīme matemātikā
9. Teorēmas, to veidi un patiesums
10. Ko nozīmē pierādīt teorēmu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Empīrisko, induktīvo un deduktīvo spriedumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
2. Vai dotais apgalvojums ir izteikums? 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Vispārīgi un atsevišķi izteikumi, izteikumu patiesums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
4. Noteikt īpašības un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
5. Definīcijas veidošanas prasību ievērošana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
6. Izteikums ar negāciju (ne A). Izteikuma patiesuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
7. Tiešās, apgrieztās, pretējās teorēmas veidošana un patiesuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
8. Jēdzienu: nepieciešamais, pietiekamais nosacījums izprašana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
9. Saliktu izteikumu lietošana ikdienā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par kopu šķēlumu. Nevienādību sistēma (2015.g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Loģikas elementi. (2013. g. eksāmens) Citi zema 1♦ 12. klases eksāmens matemātikā 1. daļa
3. Izteikuma patiesums (2011. g. eksāmens) Citi vidēja 2♦ Matemātiskā loģika.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Loģikas elementi 00:00:00 vidēja 7♦ Pārbaudi zināšanas loģikas elementos !