Teorija

Uzdevumi

1. Empīrisko, induktīvo un deduktīvo spriedumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Vai dotais apgalvojums ir izteikums?

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Vispārīgi un atsevišķi izteikumi, izteikumu patiesums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Noteikt īpašības un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Definīcijas veidošanas prasību ievērošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Izteikums ar negāciju (ne A). Izteikuma patiesuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Tiešās, apgrieztās, pretējās teorēmas veidošana un patiesuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Jēdzienu: nepieciešamais, pietiekamais nosacījums izprašana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Saliktu izteikumu lietošana ikdienā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Izpratne par kopu šķēlumu. Nevienādību sistēma (2015.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Loģikas elementi. (2013. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Izteikuma patiesums (2011. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Loģikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli