Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Loģika 0♦
2. Spriedumi 1♦
3. Izteikumi 0♦
4. Salikti izteikumi 1♦
5. Teorēmas 3♦