Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Loģika 1♦
2. Spriedumi 1♦
3. Izteikumi 1♦
4. Salikti izteikumi 1♦
5. Teorēmas 3♦