Teorija

Uzdevumi

1. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā.

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Papildini tekstu par latviešu valodas lietojumu

Grūtības pakāpe: augsta

9♦
4. Atbildi jautājumus par izglītību

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Analizē avota tekstu par Latvijas vēstures mācīšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Savieto augstskolu ar tās darbības raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Atbildi jautājumus par augstskolām

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
11. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo augstskolu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Analizē avota tekstu par augstskolām

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: zema

1♦
16. Papildini tekstu par augstskolu vēsturi

Grūtības pakāpe: augsta

9♦
17. Analizē attēla saikni ar personības nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Nosaki personības lomu izglītības sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Atbildi jautājumus par zinātni

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Papildini tekstu par zinātni un bibliotēkām

Grūtības pakāpe: augsta

10♦
21. Atrodi pareizo raksturojumu zinātniekam

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Raksturo personības zinātnisko darbību

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
23. Savieto personību un atbilstošo zinātnes jomu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
24. Izvēlies pareizo bibliotēkas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
25. Nosaki atbilstošo raksturojumu attēlam

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Pamata un vidējā izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
2. Augstskolas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

18♦
3. Augstskolas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Izglītības sistēmas pēctecība

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
5. Zinātne un bibliotēkas

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

22♦

Metodiskie materiāli