Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skolas un arodizglītības iestādes Latvijas izglītības sistēma 20. - 30. gados: tās finansiālais atbalsts, latviešu valodas lietojuma un mācību grāmatu problemātika, izglītības saturs un izglītības iestāžu veidi.
2. Augstskolas Rīgā Neatkarīgās Latvijas pirmo augstskolu: Latvijas Universitātes, Latvijas Konservatorijas, Mākslas akadēmijas dibināšana, studiju saturs, augstskolu nozīme, studentu korporāciju aizsākumi.
3. Augstskolas novados Neatkarīgās Latvijas novadu pirmo augstskolu izveide un nozīme: Daugavpils Skolotāju institūts un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija.
4. Zinātne un bibliotēkas Latvijas zinātnes attīstība: ievērojamākie zinātnieki, viņu sasniegumi; nozīmīgāko Latvijas bibliotēku izveide.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vizuālā vēstures avota analīze.
2. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā. 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zināšanu nostiprināšanai, tajās balstītu secinājumu veidošanai.
3. Papildini tekstu par latviešu valodas lietojumu 3. izziņas līmenis augsta 9♦ Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, sasaiste ar aktuālo mācību vielu.
4. Atbildi jautājumus par izglītību 3. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināšanu nostiprināšana, tajās balstītu spriedumu veidošana.
5. Analizē avota tekstu par Latvijas vēstures mācīšanu 3. izziņas līmenis vidēja 3♦ Prasmes analizēt avotu, rast atbildes uz jautājumiem, aktualizēt apgūtās zināšanas.
6. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zināšanu nostiprināšana.
7. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināšanu nostiprināšana, prasme raksturot.
8. Savieto augstskolu ar tās darbības raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Zināšanu nostiprināšana, prasme interpretēt.
9. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināšanu nostiprināšana, prasme raksturot.
10. Atbildi jautājumus par augstskolām 3. izziņas līmenis augsta 2♦ Prasme radoši interpretēt, zināšanu nostiprināšana.
11. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo augstskolu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināšanu nostiprināšana, prasme secināt.
12. Analizē avota tekstu par augstskolām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, prasme analizēt avota tekstu.
13. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināšanu nostiprināšana.
14. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus 3. izziņas līmenis vidēja 3♦ Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, zināšanu nostiprināšana, jēdzienu lietojums.
15. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zināšanu nostiprināšana.
16. Papildini tekstu par augstskolu vēsturi 3. izziņas līmenis augsta 9♦ Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizēšana, iegūto zināšanu nostiprināšana.
17. Analizē attēla saikni ar personības nozīmi 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme analizēt attēlu, veikt secinājumus.
18. Nosaki personības lomu izglītības sistēmā 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu nostiprināšana.
19. Atbildi jautājumus par zinātni 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināšanu nostiprināšana.
20. Papildini tekstu par zinātni un bibliotēkām 3. izziņas līmenis augsta 10♦ Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, sasaiste ar jaunajām zināšanām - procesu pēctecības izpratne.
21. Atrodi pareizo raksturojumu zinātniekam 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vizuālās atmiņas un zināšanu nostiprināšana.
22. Raksturo personības zinātnisko darbību 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vizuālās atmiņas un zināšanu nostiprināšana.
23. Savieto personību un atbilstošo zinātnes jomu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Zināšanu nostiprināšana, prasme radoši pielietot.
24. Izvēlies pareizo bibliotēkas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme analizēt attēlu, veidot zināšanās balstītus, loģiskus spriedumus.
25. Nosaki atbilstošo raksturojumu attēlam 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme saistīt zināšanas un attēla informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamata un vidējā izglītība 00:00:00 vidēja 16♦ Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas, analizēt vizuālos avotus un tekstus, veidot loģiskus secinājumus, veikt vispārinājumus par tēmu.
2. Augstskolas Latvijā 00:00:00 vidēja 18♦ Testā apkopoti uzdevumi par augstskolām Latvijā, tie ļauj aktualizēt iepriekš apgūto mācību vielu, nostiprināt zināšanas, precizēt izpratni par augstskolu profilu, nozīmi kultūras procesos.
3. Augstskolas Latvijā 00:00:00 vidēja 8♦ Testā apkopoti uzdevumi, kuri nostiprina vizuālo atmiņu, zināšanas, sekmē izpratni par augstākās izglītības un personības ietekmēm, sekmē prasmi analizēt, veidot loģiskus, radošus spriedumus.
4. Izglītības sistēmas pēctecība 00:00:00 vidēja 10♦ Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj secīgi pārbaudīt un nostiprināt iegūtās zināšanas par izglītības sistēmu, tās pēctecību, sekmē vizuālo atmiņu, prasmi spriest, vērtēt.
5. Zinātne un bibliotēkas 00:00:00 vidēja 10♦ Testā apkopti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas par zinātni un bibliotēkām, par nozīmīgām personībām, sekmē vizuālo atmiņu, prasmi formulēt spriedumus, secinājumus.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 22♦ Testā apkopoti uzdevumi par izglītību, zinātni un bibliotēkām, tie ļauj pārbaudīt un nostiprināt iegūtās zināšanas, sekmē prasmi analizēt, secināt.