Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem 1♦
2. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi 1♦
3. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2♦
4. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2♦
5. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 1♦
6. Nosaki personības lomu izglītības sistēmā 1♦
7. Atbildi jautājumus par augstskolām 2♦