Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22♦
1. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā. 1♦
2. Atbildi jautājumus par izglītību 2♦
3. Analizē avota tekstu par Latvijas vēstures mācīšanu 3♦
4. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus 3♦
5. Analizē attēla saikni ar personības nozīmi 1♦
6. Papildini tekstu par zinātni un bibliotēkām 10♦
7. Raksturo personības zinātnisko darbību 1♦
8. Izvēlies pareizo bibliotēkas raksturojumu 1♦