Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā. 1♦
2. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi 1♦
3. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem 1♦
4. Papildini tekstu par latviešu valodas lietojumu 9♦
5. Atbildi jautājumus par izglītības pēctecību 1♦
6. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus 3♦