Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu savienojumu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Vārdu savienojumu analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Vārdu savienojumu shēmu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Paskaidrojošā vārda noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Patstāvīgie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Palīgvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Teikuma beigu pieturzīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Teikuma priekšmets

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Izteicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Teikuma priekšmets

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Izteicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Vienkāršs nepaplašināts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
13. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
15. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
16. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
17. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
18. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
21. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
22. Teikuma virslocekļu pasvītrošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
23. Vienkāršs paplašināts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Teikumi pēc izteikuma mērķa

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
3. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Vienkārša teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
5. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli