Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Teikuma palīglocekļi 3♦
2. Teikuma palīglocekļi 3♦