Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Teikuma priekšmets 2♦
2. Izteicējs 2♦
3. Teikuma gramatiskais centrs 4♦
4. Teikuma virslocekļu pasvītrošana 6♦