Teorija

Teikumi pēc izteikuma mērķa
Cilvēki savas domas izsaka teikumos.
Teikumiem ir dažādi mērķi – pastāstīt, pamudināt, pavaicāt utt.

Teikumu iedalījums pēc izteikuma mērķa
Teikuma veids
Teikuma mērķis
Piemērs
Vēlējuma
teikums
Izsaka novēlējumu, vēlēšanos.Laimīgu Jauno gadu!
Rosinājuma teikumsIzsaka aicinājumu, aizliegumu, lūgumu, pamudinājumu un pavēli.Nāc dejot!
Izsaukuma teikumsIzsaka izbrīnu, prieku, bēdas, sāpes, sašutumu, sajūsmu.Ai, kā snieg!
Jautājuma
teikuma
Izsaka jautājumu.Vai tu cepsi piparkūkas?
Stāstījuma teikumsIzsaka stāstījumu.Mēs ar mammu cepām piparkūkas.
 
Runā cilvēki šos dažādos mērķus izsaka ne vien ar vārdiem, vārdu kārtību teikumā, bet arī ar intonāciju.
Rakstos šo mērķi palīdz parādīt  teikuma beigu pieturzīmes.
Teikuma beigās var likt:
1) punktu, ja tas ir stāstījuma teikums;
Piemērs:
Es mācos 3. klasē.

2) jautājuma zīmi, ja tas ir jautājuma teikums;
Piemērs:
Kurā klasē tu mācies?

3) izsaukuma zīmi, ja tas ir izsaukuma, rosinājuma vai vēlējuma teikums;
Piemērs:
Ai, cik skaisti!
Lūdzu, pasniedz cukuru!
Lai tev izdodas uzvarēt sacensībās!

4) daudzpunkti, ja teikuma doma ir nepabeigta.
Piemērs:
Skatos uz krītošo sniegu un domāju...
 
Atsauce:
Latviešu valoda 3. klasei/A. Karule, A. Lanka. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. –190 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 180. lpp
.