Teorija

1. Teksts

Uzdevumi

1. Teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. Teksta rindkopas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Apsveikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Apsveikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Teksta plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. Temata un virsraksta atbilstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Informācija tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Informācija tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Informācija tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Testi

1. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
2. Informācija tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
3. Informācija tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦

Metodiskie materiāli