Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Teksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksts Teksta veidošana. Plāns. Lasīšanas paņēmieni.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Teksta atšķiršana no nesaistītu teikumu virknējuma.
2. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tekstam atbilstoša virsraksta noteikšana
3. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Attēlam atbilstoša teksta virsraksta noteikšana. Risinājuma soļos dots fragments no atbilstošā teksta.
4. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Teksta virsraksta un attēla saskaņošana. Risinājuma soļos dots ar attēlu saistītā teksta fragments
5. Teksta rindkopas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teksta rindkopu noteikšana
6. Jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzienam atbilstošā skaidrojuma noteikšana.
7. Apsveikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apsveikuma adresāta pareiza uzrakstīšana (sieviešu dzimtes 4. un 5. deklinācija).
8. Apsveikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apsveikuma adresāta pareiza uzrakstīšana (vīriešu dzimtes 1., 2. un 3. deklinācija).
9. Teksta plāns 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atbilstošā plāna punkta izvēle. Risinājuma soļos doti divi plāna veidi.
10. Temata un virsraksta atbilstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tematam atbilstoša virsraksta noteikšana.
11. Informācija tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tekstam atbilstoša apgalvojuma noteikšana (izmantoti 2011. gada valsts ieskaites lasīšanas daļas teksta fragmenti). Risinājuma soļos lasāms pilns ieskaites lasīšanas uzdevuma teksts.
12. Informācija tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Apgalvojuma pareizības noteikšana, izmantojot tekstā doto informāciju (izmantoti 2011. gada valsts ieskaites klausīšanās daļas teksta fragmenti). Risinājuma soļos dots pilns 2011. gada valsts ieskaites klausīšanās daļas teksts.
13. Informācija tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pareizā apgalvojuma izvēle.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta virsraksts 00:00:00 vidēja 16p. Atbilstoša teksta virsraksta izvēle. Temata un virsraksta saskaņošana.
2. Informācija tekstā 00:00:00 vidēja 14p. Atbilstoša apgalvojuma izvēle. Apgalvojuma pareizības novērtēšana.
3. Informācija tekstā 00:00:00 vidēja 11p. Atbilstoša apgalvojuma izvēle. Trūkstošā vārda ierakstīšana. Apgalvojuma pareizības novērtēšana.