Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Teksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksts Teksta veidošana. Plāns. Lasīšanas paņēmieni.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Teksta atšķiršana no nesaistītu teikumu virknējuma.
2. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Tekstam atbilstoša virsraksta noteikšana
3. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Attēlam atbilstoša teksta virsraksta noteikšana. Risinājuma soļos dots fragments no atbilstošā teksta.
4. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Teksta virsraksta un attēla saskaņošana. Risinājuma soļos dots ar attēlu saistītā teksta fragments
5. Teksta rindkopas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Teksta rindkopu noteikšana
6. Jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jēdzienam atbilstošā skaidrojuma noteikšana.
7. Apsveikums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apsveikuma adresāta pareiza uzrakstīšana (sieviešu dzimtes 4. un 5. deklinācija).
8. Apsveikums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apsveikuma adresāta pareiza uzrakstīšana (vīriešu dzimtes 1., 2. un 3. deklinācija).
9. Teksta plāns 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Atbilstošā plāna punkta izvēle. Risinājuma soļos doti divi plāna veidi.
10. Temata un virsraksta atbilstība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Tematam atbilstoša virsraksta noteikšana.
11. Informācija tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Tekstam atbilstoša apgalvojuma noteikšana (izmantoti 2011. gada valsts ieskaites lasīšanas daļas teksta fragmenti). Risinājuma soļos lasāms pilns ieskaites lasīšanas uzdevuma teksts.
12. Informācija tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Apgalvojuma pareizības noteikšana, izmantojot tekstā doto informāciju (izmantoti 2011. gada valsts ieskaites klausīšanās daļas teksta fragmenti). Risinājuma soļos dots pilns 2011. gada valsts ieskaites klausīšanās daļas teksts.
13. Informācija tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Pareizā apgalvojuma izvēle.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta virsraksts 00:00:00 vidēja 16♦ Atbilstoša teksta virsraksta izvēle. Temata un virsraksta saskaņošana.
2. Informācija tekstā 00:00:00 vidēja 14♦ Atbilstoša apgalvojuma izvēle. Apgalvojuma pareizības novērtēšana.
3. Informācija tekstā 00:00:00 vidēja 11♦ Atbilstoša apgalvojuma izvēle. Trūkstošā vārda ierakstīšana. Apgalvojuma pareizības novērtēšana.