Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Teksta virsraksts 2♦
2. Teksta virsraksts 4♦
3. Teksta virsraksts 6♦
4. Temata un virsraksta atbilstība 4♦