Teorija

Uzdevumi

1. Vārda stilistiskā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Vārdu emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Sinonīmu rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Vārdu nozīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Vecvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Termini

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
7. Internacionālismi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
8. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
9. Prievārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
10. Internacionālismi

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

1. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦
2. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

22♦
3. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

32♦

Metodiskie materiāli