Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

32♦
1. Internacionālismi 6♦
2. Termini 12♦
3. Sinonīmu rinda 6♦
4. Vecvārdi 8♦