Teorija

Uzdevumi

1. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

0♦
2. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Patskaņu rakstība lietvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Divskanis o un patskanis o, ō

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Līdzskaņu balsīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Līdzskaņu balsīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Līdzskaņu skanīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
9. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
10. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Vēsturiskais līdzskaņa zudums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli