Teorija

Uzdevumi

1. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Patskaņu rakstība lietvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Divskanis o un patskanis o, ō

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Līdzskaņu balsīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Līdzskaņu balsīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Līdzskaņu skanīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
8. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
9. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Vēsturiskais līdzskaņa zudums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli