Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Indiešu mitoloģija. Mītu avoti, pasaules uzbūve Prot raksturot indiešu mītu avotus, zina indiešu uzskatus par pasaules uzbūvi.
2. Indiešu mitoloģija. Pasaules rašanās un bojāeja, trimurti Prot raksturot seno indiešu uzskatus par pasaules rašanos un bojāeju, zina, kas ir trimurti, prot tos raksturot.
3. Indiešu mitoloģija. Dievi Indra, Kāma, Lakšmī, Sūrja, Varuna, Vaju Prot raksturot tādus indiešu dievus kā Indra, Kāma, Lakšmī, Sūrja, Varuna, Vaju.
4. Indiešu mitoloģija. Dievi Agni, Ganešs, Jama, Kālī, Pārvatī, Sarasvatī Prot raksturot tādus seno indiešu dievus kā Agni, Ganešs, Jama, Kālī, Pārvatī, Sarasvatī.
5. Indiešu mitoloģija. Varonis Ardžuna Prot raksturot vienu no seno indiešu varoņiem - princi Ardžunu.
6. Indiešu mitoloģija. Varonis Krišna Prot raksturot vienu no seno indiešu varoņiem - Krišnu.
7. Indiešu mitoloģija. Varonis Rāma Prot raksturot vienu no seno indiešu varoņiem - Rāmu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Indiešu mītu avoti. Vēdas 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot indiešu mītu avotus - vēdas.
2. Indiešu mītu avoti. Eposi 1. izziņas līmenis zema 4p. Prot raksturot seno indiešu mītu avotus - eposus.
3. Seno indiešu pasaules uzskats 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot seno indiešu uzskatus par pasaules uzbūvi.
4. Seno indiešu pasaules uzskats. Pazeme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot seno indiešu uzskatus par pazemi.
5. Indiešu mīti par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot seno indiešu uzskatus par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem.
6. Indiešu dievi Brahma un Višnu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot divus indiešu dievus - Brahmu un Višnu.
7. Dievs Šiva 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prot raksturot vienu no indiešu dieviem - Šivu.
8. Dievs Varuna 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot vienu no indiešu dieviem - dievu Varunu.
9. Seno indiešu dievi Indra, Sūrja 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot seno indiešu dievus Indru un Sūrju.
10. Dieviete Lakšmī 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot vienu no seno indiešu dievietēm - dievieti Lakšmī.
11. Seno indiešu dievi attēlos 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot attēlos saskatīt seno indiešu dievu raksturīgās pazīmes, atpazīt dievu atribūtus.
12. Dievs Agni 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot vienu no seno indiešu dieviem - dievu Agni.
13. Dievi Jama, Ganeša 1. izziņas līmenis zema 4p. Prot raksturot seno indiešu dievus Ganešu un Jamu.
14. Dieviete Kālī 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot seno indiešu dievieti Kālī.
15. Dieviete Sarasvatī 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot vienu no seno indiešu dievietēm Sarasvatī.
16. Seno indiešu dievu vizuālais tēls 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt seno indiešu dievu raksturīgās pazīmes.
17. Eposs par princi Ardžunu 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kurā no seno indiešu eposiem vēstīts par princi Ardžunu, prot princi raksturot.
18. Ardžuna Khandavas mežā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot notikumus, kas saistīti ar Ardžunu un Khandavas mežu.
19. Ardžunas svētceļojums pa Indiju 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Ardžunas svētceļojumu pa Indiju.
20. Krišnas vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot Krišnu, atpazīt viņu attēlos.
21. Krišnas dzimtā pilsēta, vecāki, radinieki 1. izziņas līmenis zema 3p. Spēj nosaukt Krišnas dzimto pilsētu, viņa vecākus, radiniekus.
22. Krišnas bērnība 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot notikumus, kas risinājās Krišnas dzīvē pēc viņa piedzimšanas.
23. Krišna pasargā ganu kopienu, hinduistu uzskatu atspoguļojums Krišnas bērnības notikumos 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kā Krišna pasargāja ganu kopienu; izprot, kā hinduistu uzskati tiek atspoguļoti Krišnas bērnības notikumos.
24. Krišnas dzīve pēc aiziešanas no Gokulas 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot notikumus Krišnas dzīvē, kas risinājās pēc tam, kad viņš kļuva pieaudzis un atstāja Gokulas ciematu.
25. Seno indiešu varonis Rāma 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot vienu no seno indiešu varoņiem - Rāmu.
26. Sacensības par princeses Sītas roku un sirdi; troņa zaudēšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kā Rāma ieguva princeses Sītas roku un sirdi; prot raksturot notikumus, kuru dēļ Rāma zaudēja tiesības uz valdnieka troni.
27. Rāma tiek izsūtīts no valsts 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot notikumus, kas saistīti ar Rāmas izsūtīšanu no valsts.
28. Rāmas un dēmonu valdnieka māsas konflikts 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot Rāmas un dēmonu valdnieka māsas konfliktu, tā sekas.
29. Sītas atbrīvošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot notikumus, kas risinājās Sītas atbrīvošanas laikā.
30. Rāmas valdīšanas periods 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot notikumus pēc Rāmas kļūšanas par valdnieku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Indiešu mītu avoti, pasaules uzskats 00:00:00 vidēja 12p. Prot raksturot indiešu mītu avotus – vēdas, eposus, purānas; prot raksturot seno indiešu uzskatus par pasaules uzbūvi, pazemi.
2. Indiešu mitoloģija. Pasaules rašanās, bojāeja. Trimurti 00:00:00 vidēja 10p. Prot raksturot seno indiešu uzskatus par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem; prot raksturot seno indiešu uzskatus par pasaules bojāeju; prot raksturot indiešu dievus – Brahmu, Višnu un Šivu.
3. Seno indiešu dievi Indra, Kāma, Lakšmī, Sūrja, Varuna, Vaju 00:00:00 vidēja 19p. Prot raksturot seno indiešu dievus Indru, Sūrju, dievieti Lakšmī, dievus Kāmu, Vaju, Varunu, prot attēlos saskatīt seno indiešu dievu raksturīgās pazīmes, atpazīt dievu atribūtus.
4. Seno indiešu dievi Agni, Ganesa, Jama, Kālī, Pārvatī, Sarasvatī 00:00:00 vidēja 20p. Prot raksturot seno indiešu dievieti Sarasvatī, dievus Agni, Ganešu un Jamu, dievietes Pārvat un Kālī, prot attēlos saskatīt seno indiešu dievu raksturīgās pazīmes.
5. Indiešu mitoloģija. Ardžuna 00:00:00 vidēja 10p. Zina, kurā no seno indiešu eposiem vēstīts par princi Ardžunu, prot princi raksturot; prot raksturot notikumus, kas saistīti ar Ardžunu un Khandavas mežu; prot raksturot Ardžunas svētceļojumu pa Indiju; prot raksturot notikumus, kas saistīti ar jaunizveidotās valsts zaudēšanu kauliņu spēlē, kauju Kurukšetras laukā, Ardžunas dzīves nogali.
6. Indiešu mitoloģija. Krišna 00:00:00 vidēja 17p. Prot raksturot Krišnu, atpazīt viņu attēlos; spēj nosaukt Krišnas dzimto pilsētu, viņa vecākus, radiniekus; prot raksturot notikumus, kas risinājās Krišnas dzīvē pēc viņa piedzimšanas; zina vēstījumu par Krišnu un čūsku Kaliju; zina, kā Krišna pasargāja ganu kopienu; izprot, kā hinduistu uzskati tiek atspoguļoti Krišnas bērnības notikumos; prot raksturot notikumus Krišnas dzīvē, kas risinājās pēc tam, kad viņš kļuva pieaudzis un atstāja Gokulas ciematu.
7. Indiešu mitoloģija. Rāma 00:00:00 vidēja 17p. Prot raksturot vienu no seno indiešu varoņiem – Rāmu; zina, kā Rāma ieguva princeses Sītas roku un sirdi; prot raksturot notikumus, kuru dēļ Rāma zaudēja tiesības uz valdnieka troni; prot raksturot notikumus, kas saistīti ar Rāmas izsūtīšanu no valsts; prot raksturot Rāmas un dēmonu valdnieka māsas konfliktu, tā sekas; prot raksturot notikumus, kas risinājās Sītas atbrīvošanas laikā; zina, kas Rāmam palīdzēja atbrīvot Sītu; prot raksturot notikumus pēc Rāmas kļūšanas par valdnieku.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Seno indiešu mitoloģijas iezīmes 00:00:00 vidēja 96p. Teorija: 1. Indiešu mitoloģija. Mītu avoti, pasaules uzbūve, 2. Indiešu mitoloģija. Pasaules rašanās un bojāeja, trimurti, 3. Indiešu mitoloģija. Dievi Indra, Kāma, Lakšmī, Sūrja, Varuna, Vaju, 4. Indiešu mitoloģija. Dievi Agni, Ganešs, Jama, Kālī, Pārvatī, Sarasvatī, 5. Indiešu mitoloģija. Varonis Ardžuna, 6. Indiešu mitoloģija. Varonis Krišna, 7. Indiešu mitoloģija. Varonis Rāma. Uzdevumi: 1. indiešu mītu avoti. Vēdas, 2. Indiešu mītu avoti. Eposi, 3. Seno indiešu pasaules uzskats, 4. Seno indiešu pasaules uzskats. Pazeme, 5. Indiešu mīti par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem, 6. Indiešu dievi Brahma un Višnu, 7. Dievs Šiva, 8. Dievs Varuna, 9. Seno indiešu dievi Indra, Sūrja, 10. Dieviete Lakšmī, 11. Seno indiešu dievi attēlos, 12. Dievs Agni, 13. Dievi Jama, Ganeša, 14. Dieviete Kālī, 15. Dieviete Sarasvatī, 16. Seno indiešu dievu vizuālais tēls, 17. Eposs par princi Ardžunu, 18. Ardžuna Khandavas mežā, 19. Ardžunas svētceļojums pa Indiju, 20. Krišnas vispārīgs raksturojums, _