Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Indiešu mīti par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem 2♦
2. Pasaules bojāeja 1♦
3. Indiešu dievi Brahma un Višnu 4♦
4. Dievs Šiva 3♦