Teorija

Uzdevumi

1. Ģermāņu mitoloģija. Mītu avoti

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Pasaules uzbūve, mitoloģiskas būtnes, kuras dzīvo zem pasaule koka saknēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Pasaules uzbūve, cilvēku pasaule

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Pasaules koks, gudrības avots

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Pirmā milža un pirmo dievu radīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Cilvēku pasaules un cilvēku radīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Ģermāņu uzskati par pasaules galu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Āsgarda, tās būvēšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Āsgardas īpašā celtne, tās kareivīgās iemītnieces

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. Einheriji

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Dažu galveno dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Dieviete Friga

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Āsu atribūti

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
14. Dievs Baldrs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
15. Dievs Bragi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Dievietes Gefjuna un Iduna

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
17. Dievs Lokijs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
18. Āsu vizuālais tēls

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
19. Dievs Njords

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
20. Dievs Freirs

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
21. Dieviete Freija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
22. Gulveiga, āsu un vānu karš

Grūtības pakāpe: zema

2♦
23. Varoņa Sigurda tēvs un audžutēvs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
24. Sigurda zobens, bagātību iegūšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
25. Sigurda gaitas pēc Brunhildes atbrīvošanas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Ģermāņu mitoloģija. Mītu avoti, pasaules uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Ģermāņu mitoloģija. Pasaules, cilvēka rašanās, pasaules gals, Āsgarda

Grūtības pakāpe: vidēja

18♦
3. Ģermāņu mitoloģija. Dažu galveno dievu - āsu - raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
4. Ģermāņu mitoloģija. Āsi

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
5. Ģermāņu mitoloģija. Vāni

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
6. Ģermāņu mitoloģija. Sigurds

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli