Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. Krišnas vispārīgs raksturojums 3♦
2. Krišnas dzimtā pilsēta, vecāki, radinieki 3♦
3. Krišnas bērnība 2♦
4. Krišna un Kalija 1♦
5. Krišna pasargā ganu kopienu, hinduistu uzskatu atspoguļojums Krišnas bērnības notikumos 2♦
6. Krišnas dzīve pēc aiziešanas no Gokulas 6♦