Teorija

Uzdevumi

1. Indiešu mītu avoti. Vēdas

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Indiešu mītu avoti. Eposi

Grūtības pakāpe: zema

4♦
3. Seno indiešu pasaules uzskats

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Seno indiešu pasaules uzskats. Pazeme

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Indiešu mīti par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Indiešu dievi Brahma un Višnu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Dievs Šiva

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
8. Dievs Varuna

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Seno indiešu dievi Indra, Sūrja

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. Dieviete Lakšmī

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Seno indiešu dievi attēlos

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
12. Dievs Agni

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Dievi Jama, Ganeša

Grūtības pakāpe: zema

4♦
14. Dieviete Kālī

Grūtības pakāpe: zema

2♦
15. Dieviete Sarasvatī

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
16. Seno indiešu dievu vizuālais tēls

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Eposs par princi Ardžunu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
18. Ardžuna Khandavas mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
19. Ardžunas svētceļojums pa Indiju

Grūtības pakāpe: zema

2♦
20. Krišnas vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3♦
21. Krišnas dzimtā pilsēta, vecāki, radinieki

Grūtības pakāpe: zema

3♦
22. Krišnas bērnība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
23. Krišna pasargā ganu kopienu, hinduistu uzskatu atspoguļojums Krišnas bērnības notikumos

Grūtības pakāpe: zema

2♦
24. Krišnas dzīve pēc aiziešanas no Gokulas

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
25. Seno indiešu varonis Rāma

Grūtības pakāpe: zema

2♦
26. Sacensības par princeses Sītas roku un sirdi; troņa zaudēšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
27. Rāma tiek izsūtīts no valsts

Grūtības pakāpe: zema

2♦
28. Rāmas un dēmonu valdnieka māsas konflikts

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
29. Sītas atbrīvošana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
30. Rāmas valdīšanas periods

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Indiešu mītu avoti, pasaules uzskats

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Indiešu mitoloģija. Pasaules rašanās, bojāeja. Trimurti

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Seno indiešu dievi Indra, Kāma, Lakšmī, Sūrja, Varuna, Vaju

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦
4. Seno indiešu dievi Agni, Ganesa, Jama, Kālī, Pārvatī, Sarasvatī

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦
5. Indiešu mitoloģija. Ardžuna

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
6. Indiešu mitoloģija. Krišna

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦
7. Indiešu mitoloģija. Rāma

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦

Metodiskie materiāli