Teorija

Uzdevumi

1. Zemeslodes uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Sauszeme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Pasaules okeāns

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Zemes garozas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Litosfēras plātnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Zemes reljefa galvenās formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Gaisa masu cirkulācija uz Zemes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Valdošie vēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Klimata joslas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Ģeogrāfiskās dabas ainavas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Kopsavilkums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Zemes garoza

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Zemes garoza

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli