Teorija

Litosfēras plātnes
Litosfēras plātnes ir vairākus tūkstošu kvadrātkilometru lieli, cieti Zemes litosfēras bloki, ko citu no cita atdala seismatiski aktīvu tektonisko lūzumu zonas ar darbīgiem vulkāniem.
Tās atrodas nepārtrauktā kustībā un iekšējo konvekciju plūsmu ietekmē pārvietojas pa astenosfēru. Plātņu biezums vidēji 80 - 90 km, dažviet 100 - 120 km.
Senākos un stabilākos Zemes garozas apgabalus sauc par platformām. 
Platformas parasti atrodas litosfēras plātņu līdzenajā daļā.
 
Izšķir 13 lielas Zemes litosfēras plātnes un vairāk kā 10 mazākas plātnes.
 
 platnes2.png
Litosfēras plātņu karte.
 
  alfrēds2.png  Alfrēds Vegeners
(1880 - 1930)
1912. gadā vācu zinātnieks Alfrēds Vegeners radīja teoriju par Zemes garozas uzbūvi, kontinentu un okeānu veidošanos - plātņu tektoniku (tektonika ir zinātne par Zemes garozas uzbūvi un kustībām). Šīs teorijas pamatā ir apgalvojums, ka Zemes garoza nav viendabīga un stabila. To veido vairāki lieli bloki jeb litosfēras plātnes, kuras iekšējo konvekciju plūsmu ietekmē pārvietojas.
 
Litosfēras plātnes var attālināties viena no otras veidojot dziļas ieplakas (Marianas dziļvaga Klusajā okeānā), un var savstarpēji tuvoties saskarsmes vietā veidojot kalnus (Alpu - Himalaju kalnu sistēma).
Ja okeāniskās plātnes mala paslīd zem kontinentālās plātnes malas, tad blakus veidojas okeāna dziļvaga (Peru - Čīles dziļvaga) un augstu kalnu grēda (Andu kalni).
 
plātnes516+44564.png
Litosfēras plātņu kustība.
 
 
Litosfēras plātņu saskares vietas sauc par riftu zonām.
Šajās zonās raksturīgas spēcīgas zemestrīces un vulkānu izvirdumi. Šajos rajonos veidojas vulkānisko salu virknes (Koriļu, Japāns, Filipīnu salas). Okeāniskajās riftu zonās pa Zemes garozas plaisām magma plūst augšup un pakāpeniski sacietē, veidojot milzīgas jaunas zemūdens kalnu grēdas.
 
Zinātnieki ir atklājuši, ka riftu zonās arī mūsdienās notiek dažādu vērtīgu izrakteņu veidošanās.
 
himalaji.pngcile.png
Himalaju kalni
Peru - Čīles dziļvaga
andu_kalni.pngken.png
Andu kalni
Lielā Riftu ieleja Āfrikā, Kenijā
 
 
Atsauce:
Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei / Agra Lipsberga. - Rīga: Lielvārds, 1998. - izmantotā literatūra - 12.-13. lpp
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%81t%C5%86u_tektonika
http://sr.wikipedia.org/sr-el
http://www.google.lv/imgres