Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve Zemes garoza, mantija un Zemes kodols
2. Sauszeme un Pasaules okeāns Sauszeme - seši kontinenti, Pasaules okeāns - pieci okeāni.
3. Zemes garozas uzbūve Kontinentālā Zemes garoza, Okeāniskā Zemes garoza, Pārejas tipi.
4. Litosfēras plātnes Litosfēras plātņu karte, dziļvagu, ieplaku un kalnu veidošanās shēmas.
5. Zemes reljefa galvenās formas Pozitīvās, negatīvās un neitrālās reljefa formas.
6. Gaisa masu cirkulācija uz Zemeslode Atmosfēras spiediena joslu sadalījums uz Zemes un gaisa masas.
7. Valdošie vēji Pasāti, musoni un rietumu vēji.
8. Klimata joslas Pamata un pārejas klimata joslas.
9. Ģeogrāfiskās dabas ainavas Dabas zonas
10. Noderīgi Noderīgas tiešsaistes

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zemeslodes uzbūvē, tās sastāvs.
2. Sauszeme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sauszeme, salas, kontinenti.
3. Pasaules okeāns 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pasaules okeāna definīcija, tā sastāvdaļas.
4. Zemes garozas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kontinentālā un Okeāniskā Zemes garoza.
5. Litosfēras plātnes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Litosfēras plātņu kustība, kalnu un ieplaku veidošanās.
6. Zemes reljefa galvenās formas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Reljefa formu iedalījums, augstienes, zemienes, kalni, ielejas un līdzenumi.
7. Gaisa masu cirkulācija uz Zemes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Gaisa masu iedalījums un to raksturīgās īpašības.
8. Valdošie vēji 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pasāti, musoni, rietumu vēji, to galvenās īpašības.
9. Klimata joslas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Klimata joslu iedalījums, to raksturojošās pazīmes.
10. Ģeogrāfiskās dabas ainavas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dabas zonas, to raksturojošās iezīmes.
11. Kopsavilkums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jautājumi par Zemes garozas uzbūvi, klimatu un gaisa masām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes garoza 00:00:00 vidēja 3♦ Pārbaudi, cik labi esi apguvis tēmu!
2. Zemes garoza 00:00:00 vidēja 3♦ Pārbaudi, cik labi esi apguvis tēmu!