Teorija

Uzdevumi

1. Ekoloģisko faktoru iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ekoloģiskā valence

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Abiotiskais faktors gaisma

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Mitrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Antropogēnie faktori

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Organismu savstarpējās attiecības

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
8. Nelabvēlīgās starpsugu attiecības

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Organismu pielāgojumi.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Ekoloģiskie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Ekoloģiskie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦

Metodiskie materiāli