Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Ekoloģiskie faktori 2♦
2. Abiotiskais faktors gaisma 1♦
3. Ekoloģiskā valence 2♦
4. Antropogēnie faktori 1♦
5. Mitrums 1♦
6. Ekoloģisko faktoru iedalījums 1♦
7. Nelabvēlīgās starpsugu attiecības 1♦
8. Organismu savstarpējās attiecības 2♦